Hela Sverige Rullar är en ideell förening med syfte att bidra till integrationen genom skateboardåkning.

Skateboardåkning är kravlöst, kreativt och fysiskt utmanande samtidigt som det snabbt erbjuder en identitet och en gemenskap.

Vi tror att det är lättare att ta sig an ett nytt land och en ny kultur om man har något att identifiera sig med som man kan dela med folk som redan bor i landet. 

Hela-orten-rullar-1024x683.jpg

HELA ORTEN RULLAR

2016 startade HSR med projektet att bygga ramper på asylboenden. 2017 var ett år där vi provade oss fram för att hitta fler hållbara sätt att skejta för mångfald och integration.

Detta mynnade ut i skapandet av ett projekt som under 2018 kommer drivas som ett samarbete med Sveriges Skateboardförbund (SSF).

SSF sökte ett bidrag för detta projekt vilket nu är beviljat och kan sätta igång. Bidraget kommer från Riksidrottsförbundet och Svenska Spels gemensamma satsning ”Framåt för fler i rörelse”. Denna är ett sätt att bemöta problemet att svenska barn och vuxna idag rör på sig för lite. Centrum för idrottsforskning larmar om att två av tre barn inte når upp till världshälsoorganisationens rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Nu vill de alltså stötta nya idéer kring hur en kan få fler människor i rörelse och att dessa skall fortsätta att röra på sig upp i åldrarna.

SSF och Hela Sverige Rullar (HSR) hoppas med Hela Orten Rullar locka nyanlända ungdomar till skateboardkulturen men aktiviteterna kommer vara öppna för alla som är sugna att prova på. Skateboard är en ypperlig fysisk aktivitet även för äldre, så blir en biten är chansen stor att en aldrig lägger brädan på hyllan.

Projektet är framtaget av och kommer drivas tillsammans med föreningen Hela Sverige Rullar. Fabian Ryd, en av HSR:s grundare, har just börjat en halvtidstjänst på SSF för att kicka igång och driva projektet med hjälp av SSF:s medlemsföreningar.

Hela Sverige Rullar startade 2016 med att bygga miniramper på asylboenden. Sedan dess har föreningen på olika sätt försökt använda skateboardåkning som ett verktyg för integration. Deras lärdomar ligger till grund för detta nya projekt där SSF:s medlemsföreningar kommer genomföra aktiviteterna. Ett problem HSR stötte på var att nyanlända under de första åren i Sverige flyttas runt åtskilliga gånger innan de får chansen att etablera sig på en plats. Det var därför ineffektivt att försöka följa efter dem med skateboardsatsningar.

Hela Orten Rullar går därför ut på att ta fram verktyg för att underlätta för andra föreningar att snabbt komma igång med effektivt integrationsarbete. Dessa verktyg kommer att erbjudas till SSF:s medlemmar. På så vis kan fler föreningar i Sverige stå redo att med öppna armar ta emot de nyanlända som kommer till just deras ort.

Projektet riktar sig främst till föreningar som inte har kommit igång med integrationsarbete eller vill utveckla sitt befintliga. De huvudsakliga aktiviteterna kommer bestå av kostnadsfria nybörjarsessions där alla är välkomna. Ett av de verktyg som projektet kan erbjuda är strategisk kommunikation för att nå ut till deltagarna. En nyckel för att projektet skall lyckas är att grupperna består av människor med olika bakgrund. Målet är att sex stycken skateboardföreningar skall delta i Hela Orten Rullar under 2018.

IMG_9699.JPG

rampprojektet

I dagsläget driver vi ett projekt som går ut på att placera skateboardramper i anslutning till boenden för nyanlända ungdomar. Ramperna donerar vi med ett antal skateboards och hjälmar. På så vis skapar vi förutsättningar för de nyanlända att i en kravlös och säker miljö lära sig att åka skateboard och göra aktiviteten till sin egen. Men vi skapar oxå förutsättningar för möten med likasinnade infödda ungdomar. Av erfarenhet vet vi att skateboardramper sällan är tomma och dyker det upp en ny ramp i ett område dröjer det inte länge innan traktens skejtare hittar dit. 

Under 2016 har vi två donerat två ramper. Första står på Kilafors Herrgård i Hälsingland och den andra på Älby Herrgård norr om Uppsala. 

medlemskap

Som medlem i vår förening tror du på skateboardåkingens potential i att hjälpa människor in i Sverige. Du blir automatiskt en del av Sveriges Skateboardförbund och därmed också Riksidrottsförbundet. Bli medlem.